Общи условия за ползване на сайта

1. За Сайта

 • Потребителите декларират, че с използването на сайта се съгласяват с настоящите ”Общи условия“. Тези „Общи условия“ обвързват всички лица, които ползват сайта.
 • При използване на този сайт лицата се задължават за спазват настоящите „Общи условия“, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
 • За промяната на настоящите „Общи условия“ не се изисква предварителното и изрично уведомяване на потребителите.
 • В случай на несъгласие с настоящите „Общи условия“ или част от тях, потребителят следва да не използва уебсайт www.tgeorgieva.com.

2. Дефиниции:

 • Електронният адрес за кореспонденция с “ЛОГОС Татяна Георгиева ЕООД” е: office@tgeorgieva.com.
 • Сайт: – е уеб страницата /www.tgeorgieva.com/  и неговите поддомейни, собственост на “ЛОГОС Татяна Георгиева ЕООД”.
 • Потребител – е физическо лице, което използва предоставяните услуги.
 • Услуга– всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
 • Цена на Услугата– е цената за извършване на консултация със специалист-психолог.
 • Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

3. Авторски права

 • Сайтът и неговото съдържание, като снимки, текстове, изображения, графики, услуги и функционалности са обекти на авторски права, притежавани от “ЛОГОС Татяна Георгиева ЕООД”. Части от него/отделна информация (включително, но не само текстове, изображения, графики, снимки), материали, публикувани на сайта принадлежат на “ЛОГОС Татяна Георгиева ЕООД“ и могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното писмено съгласие на притежателя на авторските права “ЛОГОС Татяна Георгиева ЕООД“ и при условие, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация. Нерегламентираното им използване представлява правонарушение и има за последица гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4. Условия за ползване

 • “ЛОГОС Татяна Георгиева ЕООД” запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до поребителя.