Комуникацията е неизменна част от живота на всеки човек. Умението за споделяне, но и за слушане и разбиране на другия, играе съществена роля за благополучието и социалния интегритет на личността. Взаимотношенията ни с близки, партньори, родители, деца, приятели, колеги могат да допринасят за нашето щастие и хармония, но могат да бъдат и източник на чувство на непълноценност, конфликти и огромно страдание. Пътят към изграждането на хармонични взаимоотношения с околните е здравословен интерес към собствената личност, но и готовност и желание за изслушване и разбиране на другия.

Неуспешните взаимоотношения се случват по много причини. Една от често срещаните спънки по пътя към ефективната комуникация са различията в речевите модели, които започват да се изграждат още в ранните етапи от живота. Спецификите в културата, житейските преживявания и възприятията често пъти водят до затруднена комуникация, ако участниците не са склонни да разширят собствените си възприятия и представи.

Освен неизбежните индивидуални различия помежду ни, други фактори, които допринасят за неуспешните взаимоотношения, могат да бъдат здравословни или сексуални проблеми, тревоги, свързани с работата или реализацията, финансови затруднения, трудности в адаптацията, силен стрес от различно естество. Обикновено поставяме на първо място именно своите собствени чувства и възприятия и невинаги се замисляме за важността на чуждата гледна точка, на различието. Потънали в себе си, се случва да правим прибързани и погрешни предположения, интерпретации и заключения, които водят до проблеми в общуването.

Проблеми във взаимоотношенията

„Той просто не ме чува … Той дори не се опитва да ме разбере, да не говорим за мен… вече не мога да говоря с него“

„Тя казва, че не я слушам. Опитвам се да я подкрепям, но никога не е достатъчно. Постоянно се чувствам отхвърлен, като че не съм достатъчно добър “

Звучи ли ви познато? Всички се стремим да намерим партньор, с когото да изградим истинска съвместимост и дълбока връзка между тялото, ума и душата. Смятам, че това е постижимо, макар понякога очакването, че тази свързаност се появява магически, измества осъзнаването, че са нужни известни усилия, за да можем да участваме в едно хармонично споделено съществуване.

В един или друг момент всяка двойка се оказва в конфликт и това е напълно естествено за развитието на която и да е връзка. Обикновено конфликтите в началото са опит за изследване на границите на другия и манифест на собствените ценности, цели и вярвания. С развитието  на връзката идва и опитът за разбиране на другата перспектива и идеята, че различията на партньорите не са пречка за тяхната заедност, а чудесен начин да разгърнат потенциала на взаимоотношенията си. Именно отношението към различията предопределя успеха и на връзките, и на комуникацията ни с околните.

Предлагам ви да разгледаме две от най-често срещаните форми на взаимно неразбиране между двата пола.

Мъжете в пещерите си

Дами, ако партньорът ви е тих и не отговаря на вашите сигнали, тогава е най-добре да го оставите насаме и да му дадете нужното му свободно пространство. Според експерта по връзките д-р Джон Грей, автор на „Мъжете са от Марс, жените са от Венера“, мъжете често се отдръпват в онова, което той описва като „пещера“, като опит за спокойна рекапитулация и презареждане. Важното е да знаете, че това поведение не трябва да се бърка с пренебрежение или безразличие. Мъжете и жените се различават, когато става въпрос за емоции и стрес. Жените обикновено обичат да говорят за проблемите си и да бъдат изслушани, докато често мъжете предпочитат да се отдръпнат, докато не успеят да намерят решение на тревогите си.

Проблеми във взаимоотношенията

Индивидуални различия

Жените обичат да говорят повече от мъжете и когато изпитват безсилие пред даден проблем, те най-често се опитват да го разрешат чрез разговор, обикновено с доверен човек. Понякога самият акт на говорене е достатъчно за жените да се почувстват по-добре. Обратно, когато мъжете имат проблем за разрешаване, те обикновено не говорят, не се стремят към дисекция на проблема, а към директното му разрешаване.

Психотерапията е отлична възможност да осъзнаете и преодолеете своите затруднения във взаимоотношенията Целта на терапията e чрез специфични техники да предостави възможност за осъзнаване на мисловните грешки, които допускате в общуването, за да подобрите комуникацията си с другите.

Мога да бъда полезна при:

 • Проблеми в общуването
 • Трудности в намирането на партньор
 • Трудности в адаптацията
 • Ревност
 • Развод
 • Изневяра
 • Насилие в семейството
 • Зависимост в семейството
 • Тежка загуба
 • Поведенчески проблеми при деца и тийнейджъри
 • Проблеми в семейството, помощ при затруднения в отглеждането и разбирането на тийнейджъри

Свържете се с мен

Обадете се на телефон +359 897 212 144 всеки ден от 9:00 до 19:00 часа или ми пишете в онлайн формата по-долу. Всички запитвания направени през формата за контакт в извън работно време ще бъдат обработени в рамките на следващия работен ден.